Hvad kan jeg sælge på min webshop?

Hvis man taler om webshops generelt, så kan man sælge lige nøjagtigt det man drømmer om. Hvis man drømmer om, at sælge fysiske produkter, så er det stort set alle webshop løsninger på markedet du kan bruge. Det ville dog give mening, hvis du lige er startet og har nogle få produkter du ønsker at sælge, at vælge en webshop løsning, som giver dig færre funktioner, da det slet ikke er nødvendigt for dig med komplekse løsninger med få produkter på lager.

 

Så.. Hvis du har 1.000 forskellige produkter og gerne vil i gang med at sælge, så ville det give mening at vælge en webshop løsning som Shopify eller DanDomain, hvorimod hvis du er en nystartet -og/eller hobbyvirksomhed med få produkter, ville det give bedre mening at bruge en løsning som SHUP.

 

Det hele kommer an på hvor komplekst dit produkt er, hvor mange du ligger inde med og hvor meget erfaring du har med webshops, når du skal i gang med at sælge på nettet.


Tilbage til faq