Support

Support i en webshop refererer til de tjenester, ressourcer og assistance, der tilbydes til kunderne for at hjælpe dem med spørgsmål, problemer, vejledning, feedback, klager, returneringer og andre relaterede emner før, under og efter købet. Effektiv og tilgængelig support er afgørende for at forbedre kundeservicen, øge kundetilfredsheden, løse problemer hurtigt og styrke webshoppens omdømme og troværdighed.
Tilbage til ordbog