Checkout

Checkout er det trin i købsprocessen, hvor kunden gennemfører betalingen for de valgte varer i webshoppen. Det er en kritisk fase, hvor kundens informationsindsamling, som adresse og betalingsdetaljer, og selve betalingstransaktionen finder sted. En optimal checkout-proces er enkel, brugervenlig og hurtig, hvilket minimerer antallet af trin og reducerer risikoen for kundens frafald. Sikkerhed er også afgørende her, med krypteret overførsel og pålidelige betalingsgateways, for at beskytte kundens personlige og finansielle oplysninger under transaktionen.
Tilbage til ordbog